Gedeeld, licht en elektrisch microvervoer

February 28, 2019

zero mobility

De missie van Zero Mobility is bij te dragen aan levendige binnensteden, vrij van auto's en vervuiling. Om dit te bereiken willen we korte ritjes veel aantrekkelijker maken door het aanbieden van gedeelde, lichte en kleine voertuigen zoals elektrische steps. Beschikbaar voor iedereen en overal in binnenstedelijke gebieden. Meer en meer mensen wonen in grote steden en de matige luchtkwaliteit leidt tot serieuze gezondheidsklachten. We zijn erg afhankelijk geworden van auto's in stadscentra, wat niet nodig is, en daarom willen wij één van de initiatieven zijn die auto's vervangt en luchtverontreiniging verminderd.

We zijn een smart mobility bedrijf gestart omdat we geloven dat ondernemerschap een manier kan zijn om oplossingen te bieden in een markt die niet goed werkt. Nieuwe initiatieven zijn niet gebonden aan traditionele infrastructuur of denken en kunnen innovatieve manieren bieden om een probleem op te lossen. In het geval van mobiliteit in onze steden is het duidelijkdat er een overvloed aan auto's op onze wegen is wat tot gevolg heeft ongezonde niveaus van congestie en luchtvervuiling. Dit kost onze samenlevingen miljarden euro's.

We richten ons met ZERO op jonge, stedelijke professionals die in toenemende mate gebruik maken van mobiliteit als dienst (MaaS) en geen behoefte hebben aan een eigen auto of zelfs een fiets. We bedienen gebruikers die een bijdrage willen leveren aan schonere lucht in steden en die een flexibele en leuke manier van vervoer wensen.

Met name willen we korte autoritten vervangen. Deze komen voort uit een comfortabele levensstijl, maar vooral door het ontbreken van een solide openbaar vervoerinfrastructuur en debeschikbaarheid van multimodale vervoersmogelijkheden. Goed geïmplementeerde fiets-, auto- en scooter deelprogramma’s kan samen met het openbaar vervoer vrijwel volledig korte autoritten in binnensteden vervangen. De eerste kilometer kan bijvoorbeeld een gedeelde fiets of scooter zijn van een woonwijk naar een metro-, bus- of tramhalte.

Deelsteps kunnen worden meegenomen in de metro of tram en zo de klant van dienst zijn als een laatste kilometer optie naar het kantoor. Als er iets vervoerd moet worden, of kinderen afgezet moeten worden op school, is autodelen een interessante optie. Hoewel het autodelen niet noodzakelijkerwijs tot minder verkeer leidt, kunnen (elektrische)autodeel programma’s voor stedelijke gebieden (peer-2-peer zoals Snappcar & Drivy, of B2C zoals Car2Go, Miles en DriveNow) tot minder uitstoot en autobezit leiden.

In de verschillende vormen van micro-mobiliteit zien we echter het meeste potentieel om het sterkst bij te dragen aan minder auto's en emissies. In Frankrijk bijvoorbeeld, nemen in veel steden 70% van de mensen de auto om naar het werk te gaan. Met de stijgende brandstofprijzen en het gebrek aan solide first- & last mile oplossingen willen veel arbeiders wel alternatieven proberen, echter ontbreekt het aan serieuze alternatieven. Door gebruik te maken van het openbaar vervoervoor het leeuwendeel van de reis en scooters voor de eerste enlaatste mijl, geloven we dat het autobezit zal afnemen.

Door onze dienstverlening te richten op gebieden die onder bediend zijn, wordt minder autobezit gerealiseerd. Het autobezit en de daarmee gepaard gaande vrijheid en status zijnechter zo diepgeworteld in onze samenleving dat het een echtetransitie vereist die niet van de ene op de andere dag zal plaatsvinden. Het Amerikaanse ride-hailing bedrijf Lyft bijvoorbeeld bood klanten een vast maandelijks geldbedrag aanom hun auto's thuis te laten staan. Het initiatief was bedoeld om klanten te stimuleren om gebruik te maken van deelmobiliteit. Het belangrijkste doel is echter om mensen comfortabel te maken met het idee dat ze niet daadwerkelijk eigenaar zijn van en toegang hebben tot een auto. Gedeelde, lichte en elektrische micro-mobiliteit biedt een oplossing voor veel uitdagingen in onze binnensteden en de opkomst wordt vooral gedreven door overvolle en vervuilde stedelijke gebieden. Technologische ontwikkelingen zoals slimme sloten en smartphone-boekingsapps hebben de markt vervolgens vooriedereen toegankelijk gemaakt.

ZERO werkt erg eenvoudig en vanzelfsprekend. Men kan simpelweg de app downloaden, een scooter in de buurt lokaliseren, ontgrendelen met QR-code en beginnen met rijden. Omdat het 'free-floating' is, kan de scooter overal in het servicegebied worden opgehaald en geparkeerd, mits deze op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen wordt achtergelaten. Het voordeel is dat je per minuut betaalt, een ‘last mile’ oplossing hebt en niet afhankelijk bent van dure parkeerplaatsen. Wij moedigen gebruikers aan om enkel fietspaden te gebruiken, geen trottoirs en alleen rustige, smallestraatjes. Verder stimuleren we de veiligheid door het gebruik van helmen, kniebeschermers en handschoenen bij koud weer sterk aan te bevelen.

Onze manier van aanpak is dat wanneer de oprichters een stad hebben 'geopend', een lokaal team het snel overneemt. Zij zorgen ervoor dat de scooters dagelijks goed wordt onderhouden, worden opgeladen, 's nachts van de straat gehaald en 's ochtends vroeg worden ingezet. Met behulp van data optimaliseren we de ophaalplaatsen voor de scooters en de ‘geo-fencing’ binnen de applicatie zorgt ervoor dat er geen scooters geparkeerd kunnen worden in onderling afgesproken 'no go' gebieden. Bovendien willen we, om micro-mobiliteit te bevorderen, universiteiten en lokale bedrijven bij onze dienst betrekken. Hotels kunnen de steps als vervoersmiddel voor hungasten inzetten en we gaan studenten posities aanbieden als stagiaires. Met de volledige steun van lokale spelers en partijenkunnen we een succes worden en hiermee de status quo op gebied van mobiliteit in een stad echt veranderen.

Wij streven ernaar om een Pan-Europese aanbieder te worden van duurzame, flexibele transportmiddelen gebaseerd op mobiliteit als dienst. Een gevarieerd wagenpark aanbieden en een groot publiek bedienen door nieuwe, lichte elektrische voertuigen toegankelijk te maken voor iedereen.